horaires d'ouverture

  

 

01.12.2018

au

28.04.2019

01.05.2019

au

18.06.2019

 

19.06.2019

au

01.09.2019

 

  10h - 21h 12h-20h 10h - 21h
       
Terrain omnisports Lu - Di Me - Di Lu - Di
Mur de grimpe Lu - Di Me - Di Lu - Di
Squash Lu - Di Me - Di Lu - Di
Tennis

Lu - Di

Me - Di

Lu - Di

Patinoire

Selon planning

Selon planning

Selon planning

Piscine Mondzeu (centre station)

11h - 19h

Me - Di

11h - 19h

Piscine extérieure (selon météo)

Fermé

Fermé

10h - 21h